DaCi-FINLAND – TANSSIN VARHAISKASVATTAJAT R.Y.

DaCi-Finland ry:n päämääränä on edistää lasten ja nuorten tanssikasvatusta sekä tanssin tutkimus- ja koulutustoimintaa. Yhdistys perustettiin vuonna 1987 ja se toimii kansainvälisen tanssikasvatusjärjestön Dance and the Child internationalin Suomen jaoksena ja edistää siten alan kansainvälistä yhteistyötä. Keskeisenä painopisteenä on edistää maailmanlaajuisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea tanssi tekijöinä, esiintyjinä ja katsojina riippumatta rodusta, sukupuolesta, uskonnosta tai kansalaisuudesta.

Vuodesta 1980 kansainvälinen daCi-järjestö on ollut UNESCO:n alajärjestön Conseil Internationalin de la Danse´n (CID) täysivaltainen jäsen.

Näkyvimmin daCi-international harjoittaa toimintaansa eri maanosissa kolmivuosittain järjestettävissä konferensseissaan. Seuraava konferenssi on kesällä 2024 Ljublianassa Sloveniassa.